The Gold Standard

Tiêu Chuẩn Vàng đảm bảo

Chi phí khởi đầu thấp
Không yêu cầu mức mua hàng tối thiểu khi đăng ký Thành Viên Herbalife và chi phí khởi đầu thấp.

Không yêu cầu mua bất kỳ phương tiện, công cụ hỗ trợ bán hàng và kinh doanh để bắt đầu và thành công với Herbalife.
 
Chính sách bảo đảm hoàn tiền
Nếu Thành Viên quyết định chấm dứt tư cách Thành Viên Herbalife trong vòng 90 ngày sau khi đăng ký vì bất kỳ lý do nào, Thành Viên sẽ được bảo đảm hoàn trả đầy đủ chi phí của bộ Cẩm Nang Kinh Doanh Herbalife.

Nếu Thành Viên chấm dứt tư cách Thành Viên và yêu cầu trả lại hàng hóa tồn kho đã mua trong vòng 12 tháng vì bất kỳ lý do nào, công ty sẽ hoàn trả 100% chi phí mà Thành Viên đã mua số hàng đó. Công ty cũng sẽ thanh toán chi phí vận chuyển hàng trả lại.
 
Công khai thông tin cơ hội kinh doanh
Chúng tôi công bố rõ ràng, chính xác và kịp thời cho các Thành Viên tiềm năng về thu nhập có thể đạt được trong Tuyên Bố Về Tổng Thu Nhập Bình Quân.
Xác nhận bằng văn bản
Chúng tôi yêu cầu Thành Viên mới xác nhận bằng văn bản rằng họ đã được cung cấp, đọc và hiểu đầy đủ các cam kết “Tiêu Chuẩn Vàng” trước khi Đơn Đăng Ký và Hợp Đồng Thành Viên của họ được chấp nhận.
 
Hướng dẫn các tuyên bố về sản phẩm và cơ hội kinh doanh
Chúng tôi ghi rõ công dụng của mỗi sản phẩm và cách sử dụng phù hợp trên nhãn sản phẩm. Người sử dụng phải dùng sản phẩm đúng cách để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Thành Viên chỉ được phép sử dụng các tuyên bố về sản phẩm và thông tin sản phẩm đã được chấp thuận và trình bày chi tiết trong Bộ Cẩm Nang Kinh Doanh Herbalife, sách giới thiệu sản phẩm, những tài liệu được công ty chính thức phát hành và thông tin trên trang web vn.MyHerbalife.com.

Chúng tôi công bố trước một cách thực tế về cơ hội kinh doanh và nỗ lực cần thiết để thành công ở tất cả các cấp bậc Thành Viên.
Herbalife và các Thành Viên của chúng tôi cam kết thực hiện những chuẩn mực cao nhất trong quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh. Nếu bạn có thông tin về các trường hợp tuyên bố sản phẩm và cơ hội kinh doanh Herbalife không đúng với Tuyên Bố Về Tổng Thu Nhập Bình Quân của Herbalife hoặc được biết các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh của Thành Viên khác, xin vui lòng liên hệ với Phòng Pháp Lý và Đạo Đức Kinh Doanh theo số 08 35204816 hoặc email MPC_Vietnam@herbalife.com.

Khi làm việc cùng nhau, chúng tôi cùng đảm bảo Herbalife thực hành hiệu quả những Tiêu Chuẩn Vàng nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Van Ban Xac Nhan Tieu Chuan Vang


vi-VN | 20/09/2018 1:39:32 SA | NAMP2HLASPX01